Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej
Szkolenie z zakresu monitorowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z zaleceniami ECDC pt.:

Zmieniający się obraz epidemiologii zakażeń wywoływanych przez pałeczki wytwarzające karbapenemazy (CPE) - od oddziałów zachowawczych do intensywnej terapii

Termin warsztatów: 15-16 czerwca 2018 r. w godzinach określonych w programie spotkania.
Miejsce warsztatów: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23 Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 czerwca 2018 r.

Pierwszeństwo w kwalifikacji zgłoszenia przysługuje:
 • lekarzom oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
 • lekarzom członkom zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych i zespołów ds. antybiotykoterapii.

  O przyjęciu na listę uczestników nie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana po upływie terminu rejestracji zgłoszeń.

  W razie rezygnacji z udziału prosimy o niezwłoczne powiadomienie
  pod nr telefonu: 22 851 5222 lub na adres: j.bysiek@nil.gov.pl

  PROGRAM SPOTKANIA

  REJESTRACJA
 • © 2008 - NPOA i NIL