INFORMACJE DLA SZPITALI
Pobierz ulotkę dla lekarzy

Pobierz plakat

Pobierz informację o lekooporności bakterii

Tlumaczenie dokumentu ECDC nt. opornosci na AB w UE

Tlumaczenie dokumentu ECDC nt. opornosci na karbapenemy w UE

Samoleczenie antybiotykami

Na czym polega problem?

Bakterie oporne na antybiotyki są codziennym zjawiskiem występującym w szpitalach w całej Europie. Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?

Właściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawianiu się, selekcji i rozprzestrzenianiu się bakterii opornych na antybiotyki.
 • Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym zjawiskiem szpitali w całej Europie.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus opornymi na meticylinę (MRSA), enterokokami wankomycyno opornymi (VRE) oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
 • Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
  • Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.
  • Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
  • Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
  • Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie wkrótce antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.
W jaki sposób stosowanie antybiotyków wiąże się z powyższym problemem?
 • Pacjenci hospitalizowani zostaną z dużym prawdopodobieństwem poddani terapii antybiotykowej, która jak wskazują dane nawet w 50% przypadków może być nieskuteczna.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w szpitalach jest jednym z głównych czynników, powodujących powstawanie oporności na antybiotyki.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działaniach:
  • Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
  • Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
  • Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
  • Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
  • Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
  • Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.
Dlaczego warto promować rozważne stosowanie antybiotyków?
 • Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu, selekcji oraz rozprzestrzenianiu bakterii opornych na antybiotyki.
 • Zmniejszenie zużycia antybiotyków prowadzi do ograniczenia zakażeń Clostridium difficile.
W jaki sposób promować rozważne stosowanie antybiotyków?
 • Wielorakie strategie takie jak edukacja, stosowanie rekomendacji terapeutycznych opartych na faktach naukowych (EBM), właściwa polityka antybiotykowa, konsultowanie lekarzy przez specjalistów chorób zakaźnych, mikrobiologów lub farmaceutów, mogą skutkować prowadzeniu lepszej terapii antybiotykowej a tym samym zmniejszeniem oporności na antybiotyki.
 • Monitorowanie oporności na antybiotyki oraz ich zużycia w szpitalach dostarcza pożytecznych informacji przydatnych w empirycznej terapii antybiotykowej u ciężko chorych pacjentów.
 • Właściwa profilaktyka antybiotykowa w chirurgii (odpowiedni czas rozpoczęcia oraz trwania kuracji) wiąże się z niższym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych oraz niższym ryzykiem pojawienia się bakterii opornych na antybiotyki.
 • Badania wskazują, iż w niektórych przypadkach można zalecić krótszy czas leczenia bez wpływu na wynik leczenia, co również wpływa na niższą częstość oporności na antybiotyki.
 • Pobieranie próbek mikrobiologicznych przed rozpoczęciem empirycznej terapii antybiotykowej, monitorowanie wyników posiewów oraz uaktualnianie leczenia antybiotykami w oparciu o wyniki badań, stanowią czynniki zmniejszające nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
© NPOA      NIL