ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków zaprzestając nieuzasadnionego ich przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków.


© NPOA      NIL