zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

REKOMENDACJE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII ZAKAŻEŃ W SZPITALU
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Definicja przypadku CPE
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument CPE Informacja dla pacjenta
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument CPE, NDM Ognisko epidemiczne
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument CPE, NDM -Zasady postępowania
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Schemat postępowania CPE_NDM - CPE, NDM
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Wykrywanie karbapenemaz Zalecenia KORLD 2015
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Procedura badania przesiewowego
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Test CARBA NP KORLD 2015