Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków we współpracy z Konsultantem wojewódzkim w dz. pielęgniarstwa rodzinnego dla woj. mazowieckiego, przy współpracy z Konsultantem krajowym w dz. mikrobiologii lekarskiej, zapraszają na warsztaty:

"Racjonalna antybiotykoterapia - problemy i jak je rozwiązać"Warsztaty dla specjalistów w ochronie zdrowia, innych niż lekarze w tym pielęgniarek w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii

Termin warsztatów: 9 maja 2018r. godz. 10:00 - 15:00
Miejsce warsztatów: Pałac Staszica, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia.

O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie rezygnacji z udziału prosimy o niezwłoczny kontakt pod nr telefonu 22 331-15-62 lub adresem: estefaniuk@cls.edu.pl

PROGRAM SPOTKANIA

REJESTRACJA© 2008 - NPOA i NIL