16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej


PROGRAM PPS

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2016 r.

Warunkiem udziału w badaniu jest:
 • Nadesłanie zgłoszenia do dnia 15.03.2016 na adres pps.polska@gmail.com
 • Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
 • Jednorazowe uczestnictwo przedstawiciela szpitala w dwudniowym, nieodpłatnym szkoleniu (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), o którego terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w późŸniejszym terminie
 • Udział w badaniu jest nieodpłatny

  Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu w 2016 r. jest:
 • Odbycie obowiązkowego szkolenia
 • Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 4 maja a 30 czerwca 2016 r.
 • Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
 • Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 19 sierpnia 2016 r.
 • W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawnoœści zbieranych danych.

  Szpitale uczestniczące w badaniu w latach 2012-2015 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do programu, nadane numery kodowe pozostają niezmienne i nie jest konieczne ponowne uczestnictwo w szkoleniu. Osoby które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie muszą nadesłać zgłoszenie do dnia 15.03.2016 r. na adres pps.polska@gmail.com

  UWAGA: W sprawie obowiązującego od 2016 r. programu HelicsWin.Net, prosimy o kontakt na adres pps.polska@gmail.com

  PLIKI DO POBRANIA


  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Badanie Punktowe Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Szpitalach Pracujących w Systemie Ostrego Dyżuru (PPS HAI&AU) w Polsce. Raport z badania prowadzonego w latach 2014-2015
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 5.1 - Wersja aktualna obowiązująca od 2016 roku
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 4.2 - Książka kodów
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Formularze - Wersja aktualna obowiązująca od 2016 roku
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Lista szpitali uczestniczących w programie PPS
  NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Protokół wersja 4.2 - Poprzednia wersja obowiązująca do końca 2015 roku


 • © 2008 - NPOA i NIL