zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

REKOMENDACJE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII ZAKAŻEŃ W SZPITALU
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych
grudzień 2015
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu
maj 2015
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej
maj 2014
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki
maj 2014
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii
listopad 2013
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich
czerwiec 2012
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego
luty 2012
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej
pażdziernik 2011
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Zakażenia Clostridium difficile: diagnostyka, terapia, profilaktyka
czerwiec 2011
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego
maj 2010
NPOA, antybiotyki, pobierz dokument Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń u noworodka.


© 2008 - NPOA i NIL